دانلود پایان نامه

تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پایان نامه فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

«تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو»

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهش مقایسه‌ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

رایگان
دانلود پایان نامه

شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

۱۷۵۰۰ تومان
0