دانلود پایان نامه

بهبود شناسایی آرم در سند های تصویری مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نگاهی جامع بر هوش مصنوعی وتکنیکهای برنامه نویسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

PATH PLANNING FOR A MOBILE ROBOT USING GENETIC ALGORITHMS

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی مصرف انرژی درخودرو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل عددی پایداری دینامیکی یک کپسول فضایی بازگشتی در حرکت پیچشی با نوسانات اجباری و آزاد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر پلاسما بر روی پلیمر پلی متیل متاکریلات آلاییده با رنگینه آمینوآزو بنزن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی ژئوشیمیایی مخازن گازی حوضه رسوبی کپه داغ

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی قابلیت مدیریت اجسام با ابعاد نانومتر توسط انبرک های نوری

۱۲۵۰۰ تومان
0