دانلود پایان نامه

کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

قیمیت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختارشده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی گیرنده ی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سیستم مدیرت هوشمند انرژی ساختمان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روش های فشرده سازی صوت (CELP) و کاربرد آن در موبایل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روشهای طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روشهای بهبود پایداری سیستم قدرت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تقویت کننده کم نویز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تصویربرداری با امواج میلیمتری در شرایط بد جوی مانند مه، ابر، طوفانهای شن و. ….

۱۲۵۰۰ تومان
0