دانلود پایان نامه

کنترل کننده پیش بین خطی بر پایه مدل MPC

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کنترل و تعیین موقعیت ماهواره

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کدهای کنترل خطا در سیستم های مخابراتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

قیمیت گذاری توان راکتیو در محیط تجدید ساختارشده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی گیرنده ی دیجیتال یک رادار ردگیر تک پالس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سیستم های مالتی پلکس نوری (DWDM)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سیستم مدیرت هوشمند انرژی ساختمان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روش های فشرده سازی صوت (CELP) و کاربرد آن در موبایل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روشهای طراحی شبکه روی تراشه و کاربرد آن ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روشهای بهبود پایداری سیستم قدرت

۱۷۵۰۰ تومان
0