دانلود پایان نامه

ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان درپاکسازی خاک های آلوده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد CFD در مدلسازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکات

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی از گاز های زاید پالایشگاهی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز در یک راکتور دوغابی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی بازیافت انرژی از گاز های زاید پالایشگاهی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

۱۲۵۰۰ تومان
0