دانلود پایان نامه

ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان درپاکسازی خاک های آلوده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد CFD در مدلسازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی راکتور بستر ثابت تبدیل مستقیم متان به متانول

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تجهیزات رکوپراتور برای بازیابی انرژی از گاز های زاید پالایشگاهی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی سنتز مستقیم دی متیل اتر از گاز سنتز در یک راکتور دوغابی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی بازیافت انرژی از گاز های زاید پالایشگاهی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی از استخراج فوق بحرانی روغن آفتابگردان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه و حل عددی یک مدل ریاضی در رهایش کنترل شده داروی ایبوپروفن

۱۷۵۰۰ تومان
0