حل مسئله زمانبندی پروژه با محدودیت منابع

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی اثرات آزادسازی قیمت حامل های انرژی بر شدت مصرف انرژی

۱۲۵۰۰ تومان

پیش بینی رضایت مندی مشتریان پس از اجرای مولفه های استانداردهای مدیریت کیفیت

۱۲۵۰۰ تومان

رنگرزی الیاف پلی آمید با مواد رنگزای نفتالیمید

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه آب و فاضلاب

بررسی عوامل موثر در اجرای سیستم نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه (PM)و ارائه الگوی مناسب شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه

۱۶۵۰۰ تومان
0