بهسازی لرزه ای اتصالات بتنی با استفاده از سیستم استیل ژاکت

۱۷۵۰۰ تومان

بهبود خواص لرزه ای سازه های بتنی با استفاده از بتن مغناطیسی

۱۷۵۰۰ تومان

بکارگیری روش های عددی بدون شبکه در مدلسازی امواج غیرخطی سطح آب ناشی از باد

۱۷۵۰۰ تومان

برسی رفتار دیوار برشی بتن مسلح مقاوم‌سازی‌شده با FRP به روش اجزاء محدود

۱۷۵۰۰ تومان

تحلیل قابلیت اعتماد در سازه های فراساحل تحت اثر باردینامیکی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی مقاومت برشی سطوح بتنی با پیوستگی چسبی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی گسیختگی پیشرونده در قاب های فولادی مهاربندی شده بر اساس ضوابط طراحی لرزه ای ایران

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی عددی و آزمایشگاهی وقوع پدیده کاویتاسیون در مجاری تخلیه کننده تحتانی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی عددی تاثیر ژئوبگ‏ها بر کنترل آب‏شستگی کوله پل‏ها

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی روش جنگل تصادفی جهت بهبود طبقه‌بندی پوشش اراضی شهری با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای

۱۷۵۰۰ تومان
0