دانلود پایان نامه

دیوارهای برشی کامپوزیت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دیوار برشی فولادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خوردگی بتن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنیک ساخت سدهای بتن غلتکی (RCC)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تعیین حجم رسوب در مخازن سدها با روشهای عددی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل غیر خطی سازه ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی همزمان ابعاد، اشکال و تعداد بادبندها در سازه های فلزی با استفاده از برنامه رزی ریاضی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی، ارزیابی، نگهداری و ارتقاء سیستم سازه ای پلهای دسترسی در بنادر و آبراهها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نرم افزار AutoDesk Civil3D و مقایسه آن با نرم افزارهای موجود

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ماشین آلات ساخت روسازی(Automated Paving Robot)

۱۲۵۰۰ تومان
0