دانلود پایان نامه

تحلیل پایداری شیب در معدن مس میدوک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ویژگی های دیاتومیت و موقعیت آن در ایران و مقایسه جهانی آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تاثیر سیستم های نگهداری بر پایداری تونل های زیرزمینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت ریسک در استخراج پایه های زغالی آفریقای جنوبی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی عددی آب های زیرزمینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کلیات اکتشاف در ایران و جزئیات اکتشاف معادن سنگ آهن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد نرم افزار UDEC در معادن زیرزمینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد شبکه های عصبی در تونل زنی با TBM

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد استانداردها در بهینه سازی پروژه های اکتشافی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

علل و علائم فوران چاه های نفت در حال حفاری

۱۷۵۰۰ تومان
0