دانلود پایان نامه

روش های تخریب بنا با مواد منفجره

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش و مراحل تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی درGIS

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش های کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده سیانید

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حفر,کنترل و نگهداری تونل ها در زمین های آماسی و مچاله شونده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تونل سازی به روش سپری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنولوژی پیشرفته چسب زرین در نگهداری سقف حفریات معدنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیلی بر نیاز های منطقه ای ظرفیت کارخانجات سیمان کشور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل وضعیت اکتشافی سرب و روی در ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر زلزله بر معادن

۱۲۵۰۰ تومان
0