دانلود پایان نامه

روش های تخریب بنا با مواد منفجره

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش و مراحل تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی درGIS

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش های کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده سیانید

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حفر,کنترل و نگهداری تونل ها در زمین های آماسی و مچاله شونده

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تونل سازی به روش سپری

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنولوژی پیشرفته چسب زرین در نگهداری سقف حفریات معدنی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیلی بر نیاز های منطقه ای ظرفیت کارخانجات سیمان کشور

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل وضعیت اکتشافی سرب و روی در ایران

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر زلزله بر معادن

۲۷۵۰۰ تومان
0