دانلود پایان نامه

روش های تخریب بنا با مواد منفجره

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش و مراحل تلفیق لایه های مختلف اطلاعاتی درGIS

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش های کاهش آلودگی های زیست محیطی ناشی از استفاده سیانید

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حفر,کنترل و نگهداری تونل ها در زمین های آماسی و مچاله شونده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تونل سازی به روش سپری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنولوژی پیشرفته چسب زرین در نگهداری سقف حفریات معدنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیلی در ارتباط با کائولن های ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیلی بر نیاز های منطقه ای ظرفیت کارخانجات سیمان کشور

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل وضعیت اکتشافی سرب و روی در ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر زلزله بر معادن

۱۷۵۰۰ تومان
0