دانلود پایان نامه

پی جویی طلا و عناصر همراه در منطقه امام زاده هاشم رشت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی و زمان بندی تولید در معادل روباز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کانسار های فسفات از نظر شناخت و اکتشاف

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دور سنجی(RS)و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حفاری انحرافی و جهت دار چاه های نفت و گاز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انواع ماشین حفاری رودهدر و بررسی پایداری آن در فضاهای زیر زمینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اکتشافات مقدماتی معدن مس دره زار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استانداردهای زیست محیطی فعالیت های معدنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهره گیری از روش DEA دانش سنجش عملکرد، در کارخانه سیمان خزر(لوشان)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی

۱۷۵۰۰ تومان
0