دانلود پایان نامه

پی جویی طلا و عناصر همراه در منطقه امام زاده هاشم رشت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برنامه ریزی و زمان بندی تولید در معادل روباز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کانسار های فسفات از نظر شناخت و اکتشاف

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دور سنجی(RS)و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حفاری انحرافی و جهت دار چاه های نفت و گاز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انواع ماشین حفاری رودهدر و بررسی پایداری آن در فضاهای زیر زمینی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اکتشافات مقدماتی معدن مس دره زار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استانداردهای زیست محیطی فعالیت های معدنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهره گیری از روش DEA دانش سنجش عملکرد، در کارخانه سیمان خزر(لوشان)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدل سازی ترک های ثانویه با استفاده از تئوری انشعاب به روش المان مرزی

۱۲۵۰۰ تومان
0