دانلود پایان نامه

تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و اصلاح سیستم نمونه برداری و موازنه ی جرم

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهش و بررسی‌های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خاک شوز سمیرم اصفهان و کاربردهای آن

۲۷۵۰۰ تومان

معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

۱۱۰۰۰ تومان
0