دانلود پایان نامه

تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و اصلاح سیستم نمونه برداری و موازنه ی جرم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهش و بررسی‌های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خاک شوز سمیرم اصفهان و کاربردهای آن

۱۷۵۰۰ تومان

معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

۱۱۰۰۰ تومان
0