دانلود پایان نامه

تعیین زاویه شیب سرتاسری معدن تاگویی ۲ بوکسیت جاجرم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین قابلیت انفجار در معادن سنگ آهن بلوک ایران مرکزی با تأکید بر سرعت امواج طولی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین قابلیت انفجار در روش تخریب طبقات فرعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی سلول فلوتاسیون ستونی در مقیاس پایلوت بر مبنای نتایج آزمایشگاهی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روش میکروامولسیون در فرایند استخراج با حلال

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و اصلاح سیستم نمونه برداری و موازنه ی جرم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهش و بررسی‌های اکتشافی در معدن گروناتیت باغ زندان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد سنجش از دور و اطلاعات ماهواره ای در معادن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خاک شوز سمیرم اصفهان و کاربردهای آن

۱۲۵۰۰ تومان

معادن نمک گرمسار (گنبدهای نمکی)

۱۱۰۰۰ تومان
0