دانلود پایان نامه

بهینه سازی مصرف انرژی درخودرو

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)

۱۷۵۰۰ تومان
0