دانلود پایان نامه

بهینه سازی مصرف انرژی درخودرو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)

۱۲۵۰۰ تومان
0