دانلود پایان نامه

بهینه سازی مصرف انرژی درخودرو

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان سنجی فیلتراسیون آکوستیکی جهت جذب ذرات خروجی از اگزوز موتورهای دیزل

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تکنولوژی ساخت چدن دوگونه (چدن G&D)

۲۷۵۰۰ تومان
0