دانلود پایان نامه

اکستروژن خمیر کامپوزیت گچ و اثر نانو ذرات رس

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین ساختار وخواص مکانیکی جوش‎های مورد استفاده درلوله‎های خطوط انتقال برحسب ترکیب شیمیایی فلز جوش

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سینتیک زینترینگ و خواص مکانیکی سرمت های بر پایه آلومینا با حضور یک جزء فلزی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سخت کاری سطحی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ بوسیله جوشکاری

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر عملیات حرارتی بین بحرانی و پارامترهای آن بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کم آلیاژ کرم – مولیبدن دار

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر دما و زمان اتصال بر خواص مکانیکی اتصال شیشه بوروسیلیکاتی به آلیاژ کوار

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر پارامترهای ساخت بر خصوصیات کامپوزیتهای پیزوالکتریک تیتانات زیرکونات سرب-اکسید روی (PZT/ZnO)

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط میان ریزساختار و خواص دی الکتریک مایکروویو سرامیک های بر مبنای ZnNb2O6

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر پارامترهای پلاسما نیترایدینگ بر مقاومت سایش و خوردگی فولاد DIN 1.5622

۲۷۵۰۰ تومان
0