دانلود پایان نامه

اکستروژن خمیر کامپوزیت گچ و اثر نانو ذرات رس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه ارتباط بین ساختار وخواص مکانیکی جوش‎های مورد استفاده درلوله‎های خطوط انتقال برحسب ترکیب شیمیایی فلز جوش

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سینتیک زینترینگ و خواص مکانیکی سرمت های بر پایه آلومینا با حضور یک جزء فلزی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سخت کاری سطحی آلیاژ آلومینیوم ۶۰۶۱ بوسیله جوشکاری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خواص ساختاری و فتوکاتالیستی نانوذرات تیتانیای دوپ شده با کاتیون های فلزی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر عملیات حرارتی بین بحرانی و پارامترهای آن بر ریزساختار و خواص مکانیکی فولاد کم آلیاژ کرم – مولیبدن دار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر دما و زمان اتصال بر خواص مکانیکی اتصال شیشه بوروسیلیکاتی به آلیاژ کوار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر پارامترهای ساخت بر خصوصیات کامپوزیتهای پیزوالکتریک تیتانات زیرکونات سرب-اکسید روی (PZT/ZnO)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط میان ریزساختار و خواص دی الکتریک مایکروویو سرامیک های بر مبنای ZnNb2O6

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر پارامترهای پلاسما نیترایدینگ بر مقاومت سایش و خوردگی فولاد DIN 1.5622

۱۷۵۰۰ تومان
0