دانلود پایان نامه

اولتــراسوند سه بعـدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک چارچوب تحمل خطا برای محاسبات پوشیدنی در حوزه محاسبات فراگیر مراقبت های پزشکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلی جدید برای ارزیابی ریسک حوادث ناشی از کار و بهبود ایمنی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی و ارائه یک الگوریتم مهندسی جهت تحلیل اقتصادی یک میکروتوربین گازی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کنترل خودکار پرواز هلیکوپتر مدل به وسیله بینایی ماشین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی بات نت ها با استفاده از جریان های شبکه و عامل های هوشمند یادگیر مبتنی بر الگوریتم بیزین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه‌سازی و مدل نمودن شبکه‌های حسگر با شبکه‌های عصبی رقابتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبیه سازی محیط برای جلوگیری از unpack شدن packer ها

۱۲۵۰۰ تومان
0