دانلود پایان نامه

تشخیص حمله به سرویس دهنده پست الکترونیکی با استفاده از تحلیل رفتار آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

RM-Reconfigurable Mesh

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی محاسبات خودمختار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امنیت پایگاه های داده در مقابل حملات داخلی و خارجی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پروتکل های انتقال اطلاعات در شبکه های VANET

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پردازش پرس و جوهای چندگانه در شبکه حسگر بی سیم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مروری بر ساختار شبکه GPRS و سرویس های آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

قابلیت اطمینان در شبکه های بی سیم با منابع خفته

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امنیت شبکه های بیسیم با تکیه بر پروتکل WEP

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتا گرام

۱۲۵۰۰ تومان
0