دانلود پایان نامه

تشخیص حمله به سرویس دهنده پست الکترونیکی با استفاده از تحلیل رفتار آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

RM-Reconfigurable Mesh

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی محاسبات خودمختار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امنیت پایگاه های داده در مقابل حملات داخلی و خارجی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پروتکل های انتقال اطلاعات در شبکه های VANET

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پردازش پرس و جوهای چندگانه در شبکه حسگر بی سیم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مروری بر ساختار شبکه GPRS و سرویس های آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

قابلیت اطمینان در شبکه های بی سیم با منابع خفته

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امنیت شبکه های بیسیم با تکیه بر پروتکل WEP

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استفاده از کلونی مورچه در مسیریابی در شبکه دیتا گرام

۱۷۵۰۰ تومان
0