دانلود پایان نامه

تطبیق رشته ای برای شناسایی ساختار الگو

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اولتــراسوند سه بعـدی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

وب کاوی در صفحات وب (Web Mining)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

معماری سازمانی سرویس گرا

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلهای توسعه یافته تراکنش ها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

محاسبات مبتنی بر DNA

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیع شده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد مهندسی معکوس نرم افزار در تجزیه و تحلیل ویروسهای کامپیوتری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی اینترفیسی برای سرویس ذخیره سازی در شبکه های توری کوچک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سیستم های وب کاوی چند عامله

۱۷۵۰۰ تومان
0