دانلود پایان نامه

تطبیق رشته ای برای شناسایی ساختار الگو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اولتــراسوند سه بعـدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

وب کاوی در صفحات وب (Web Mining)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

معماری سازمانی سرویس گرا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلهای توسعه یافته تراکنش ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

محاسبات مبتنی بر DNA

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کنترل همزمانی در پایگاه داده توزیع شده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد مهندسی معکوس نرم افزار در تجزیه و تحلیل ویروسهای کامپیوتری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی اینترفیسی برای سرویس ذخیره سازی در شبکه های توری کوچک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

سیستم های وب کاوی چند عامله

۱۲۵۰۰ تومان
0