دانلود پایان نامه

کاربرد کالاهای نساجی برای حفاظت از محیط زیست

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی اولتراسونیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روشها و تکنیکهای آنالیز شیمیایی رنگزاهای نساجی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

به کارگیری ذرات نانو نقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

منسوجات مقاوم در برابر آتش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

منسوجات حفاظتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربردهای پزشکی الیاف نانو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد رنگزایی طبیعی

۱۲۵۰۰ تومان
0