دانلود پایان نامه

کاربرد کالاهای نساجی برای حفاظت از محیط زیست

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خصوصیات پارچه پنبه ای در مرسریزاسیون معمولی اولتراسونیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روشها و تکنیکهای آنالیز شیمیایی رنگزاهای نساجی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

به کارگیری ذرات نانو نقره روی کالای متشکل از الیاف طبیعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر لیزر روی ویژگی های رنگی پارچه پلی استر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

منسوجات مقاوم در برابر آتش

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

منسوجات حفاظتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربردهای پزشکی الیاف نانو

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد منسوجات هوشمند در پزشکی و نمایش علایم حیاتی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد رنگزایی طبیعی

۱۷۵۰۰ تومان
0