دانلود پایان نامه

کاربرد آنزیم لاکاز در رنگبری پساب رنگرزی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رنگزدایی با آنزیم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

چرم سازی و مزیت کاربرد سیلیکون ها در تکمیل چرم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بیوپلیمرها و کاربرد آن ها در منسوجات پزشکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی فرآیند تکمیل پارچه های پنبه – پلی استر از طریق به کارگیری روشهای آماری

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و پیشرفت های حاصله در زمینه تولید الیاف استحکام بالا – مدول بالا

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فرش های ماشینی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر تجمع رنگ در کالای نساجی

۱۷۵۰۰ تومان
0