دانلود پایان نامه

کاربرد آنزیم لاکاز در رنگبری پساب رنگرزی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رنگزدایی با آنزیم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خصوصیات نخ دوخت مورد مصرف در پوشاک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

چرم سازی و مزیت کاربرد سیلیکون ها در تکمیل چرم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بیوپلیمرها و کاربرد آن ها در منسوجات پزشکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی فرآیند تکمیل پارچه های پنبه – پلی استر از طریق به کارگیری روشهای آماری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و پیشرفت های حاصله در زمینه تولید الیاف استحکام بالا – مدول بالا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رفتار حرارتی پشم و ضد آتش کردن آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خصوصیات فیزیکی و مکانیکی فرش های ماشینی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر تجمع رنگ در کالای نساجی

۱۲۵۰۰ تومان
0