دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند تولید الیاف کربن از الیاف PAN

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیشرفت های حاصله در صنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آخرین دستاوردهای مربوط به مقاومت کالا در برابر گرد و غبار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و تحقیقات انجام شده روی ایزوترم های جذب در دهه گذشته

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

الیاف نانو کامپوزیتی بر مبنای نانوتیوب های کربن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

افزایش رسانایی الیاف با نانو لوله های کربن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن

۱۲۵۰۰ تومان
0