دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر پارامترهای فرآیند تولید الیاف کربن از الیاف PAN

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیشرفت های حاصله در صنعت تولید و تکمیل منسوجات بی بافت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آخرین دستاوردهای مربوط به مقاومت کالا در برابر گرد و غبار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی و تحقیقات انجام شده روی ایزوترم های جذب در دهه گذشته

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

الیاف نانو کامپوزیتی بر مبنای نانوتیوب های کربن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

افزایش رسانایی الیاف با نانو لوله های کربن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد فراصوت در بهبود فرایندهای نساجی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی تأثیر قطبیت میدان مغناطیسی خارجی و جهت اختلاف پتانسیل الکتریکی بر فرآیند الکتروریسی

۱۷۵۰۰ تومان

بررسی سازه‌های پارچه‌ای و خصوصیات مکانیکی پارچه‌های آن

۱۷۵۰۰ تومان
0