دانلود پایان نامه

امکان سنجی تهیه پلیمر فعال حاوی مواد جاذب اکسیژن جهت بسته بندی مواد غذایی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکانیسم های شکست در سیستم های آلیاژی و نانو کامپوزیت ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه روش های سنتی و جدید برای افزایش خواص مکانیکی NR/BR

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد مواد سطح فعال در خوردگی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

علوم و تکنولوژی پیش آغشته ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

علم کیمیاگری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساخت ترموپلاستیک الاستومر بر پایه لاستیک بازیافتی و پلی اتیلن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تعیین توزیع نانو ذرات در مذاب آلیاژهای پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پیش آغشته های فنولی-الیاف شیشه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پوشش های خود تمییز شونده(سطوح فراابگریز)

۱۲۵۰۰ تومان
0