دانلود پایان نامه

پلیمریزاسیون امولسیونی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی روشهای فرایندی و آماده سازی نانو کامپوزیت های پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تغییر خواص فیزیکی و مکانیکی پلی اتیلن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بتن های پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آمیزه سازی رزینهای پلی استر غیر اشباع با جمع شدگی کم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آلیاژ های پلیمری غیر قابل امتزاج

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آلیاژ نایلون/NBR:مشخصات رئولوژیکی,مورفولوژی و خواص بازیافت نایلون

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اصلاح سطح الیاف کربن و کاربرد آن در کامپوزیتهای پیشرفته

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اصلاح خواص بتن با استفاده از افزودنی های پلیمری

۱۲۵۰۰ تومان
0