تهیه لاستیک نیتریل به روش پلیمریزاسیون امولسیونی و بررسی خواص آن

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی رفتار فیزیکی و مکانیکی نانو کامپوزیت های تهیه شده بر پایه الاستومر

۱۲۵۰۰ تومان

بررسی پیرولیز حرارتی و کاتالیستی پلی الفین ها و رابرها

۲۵۰۰۰ تومان
0