مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با بهره گرفتن از تکنیک­های داده‌کاوی

۱۲۵۰۰ تومان

استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

۱۲۵۰۰ تومان

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مقاطع کاهش یافته تیر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اولتــراسوند سه بعـدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک چارچوب تحمل خطا برای محاسبات پوشیدنی در حوزه محاسبات فراگیر مراقبت های پزشکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مسیریابی حمل و نقل کالا در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیکی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلی جدید برای ارزیابی ریسک حوادث ناشی از کار و بهبود ایمنی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی؛ مورد کاوی: داده های استان قم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی و ارائه یک الگوریتم مهندسی جهت تحلیل اقتصادی یک میکروتوربین گازی با استفاده از نرم¬افزار EES

۱۲۵۰۰ تومان
0