مدیریت دانش مشتریان بانک مهر اقتصاد با بهره گرفتن از تکنیک­های داده‌کاوی

۱۷۵۰۰ تومان

استفاده از گراف ها در تشخیص الگوها

۱۷۵۰۰ تومان

ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با مقاطع کاهش یافته تیر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اولتــراسوند سه بعـدی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک چارچوب تحمل خطا برای محاسبات پوشیدنی در حوزه محاسبات فراگیر مراقبت های پزشکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

یک الگوریتم جدید مبتنی بر بسته تله جهت کشف حمله سیاهچاله در شبکه‌های موردی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مسیریابی حمل و نقل کالا در زنجیره تامین در شرایط عدم قطعیت با استفاده از الگوریتم ژنتیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدیریت منابع زمانی بر روی گراف مبتنی بر واحد پردازنده گرافیکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلی جدید برای ارزیابی ریسک حوادث ناشی از کار و بهبود ایمنی کار با استفاده از تکنیک های داده کاوی؛ مورد کاوی: داده های استان قم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی و ارائه یک الگوریتم مهندسی جهت تحلیل اقتصادی یک میکروتوربین گازی با استفاده از نرم¬افزار EES

۱۷۵۰۰ تومان
0