دانلود پایان نامه

شبیه سازی محیط برای جلوگیری از unpack شدن packer ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمان‌بندی کار در محاسبات ابری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمان بندی و انتخاب منابع در محیط محاسبات ابری با استفاده از الگوریتم ژنتیک و شبکه عصبی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زمان بندی کارهای بلادرنگ در محیط ابرهای محاسباتی با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش های تصویری عمومی برای مسائل بزرگ مقدارویژه غیر هرمیتی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روش برنامه ریزی منابع ابر رایانه براساس الگوریتم رقابت استعماری

۱۲۵۰۰ تومان

خوشه‌بندی فازی داده‌ها بر اساس منطق فازی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خوشه‏بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

توسعه ی تکنیک های وب کاوی به منظور شخصی سازی اطلاعات در موتورهای جستجو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا

۱۲۵۰۰ تومان
0