دانلود پایان نامه

کشف انتقال بیماری های ژنتیکی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رتبه‌بندی اسناد وب بر اساس تعاملات کاربران

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبکه فیبر نوری غیر فعال اترنت

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برتشخیص هویت مبنای ویژگی بعد فراکتال

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه الگوریتم جدید باهدف بهبود امنیت و کارایی پروتکل AODV شبکه‌های موردی در برابر حمله سیاه‌چاله

۲۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

۲۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

۲۷۵۰۰ تومان
0