دانلود پایان نامه

کشف انتقال بیماری های ژنتیکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استقرار مدیریت پروژه امنیت اطلاعات

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رتبه‌بندی اسناد وب بر اساس تعاملات کاربران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شبکه فیبر نوری غیر فعال اترنت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

برتشخیص هویت مبنای ویژگی بعد فراکتال

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

راهکاری برای انتخاب و اولویت‌دهی موارد تست رگرسیون مبتنی بر رهیافت ژنتیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه الگوریتم جدید باهدف بهبود امنیت و کارایی پروتکل AODV شبکه‌های موردی در برابر حمله سیاه‌چاله

۱۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

تریگر های فازی در پایگاه داده فعال

۱۷۵۰۰ تومان
فروش پایان نامه

پیاده سازی بلادرنگ کدک صحبت استاندارد G.728 بر روی پردازنده TMS320C5402

۱۷۵۰۰ تومان
0