دانلود پایان نامه

برنامه ریزی و زمان بندی تولید در معادل روباز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کانسار های فسفات از نظر شناخت و اکتشاف

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دور سنجی(RS)و سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حفاری انحرافی و جهت دار چاه های نفت و گاز

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

انواع ماشین حفاری رودهدر و بررسی پایداری آن در فضاهای زیر زمینی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اکتشافات مقدماتی معدن مس دره زار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

استانداردهای زیست محیطی فعالیت های معدنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تخمین پارامتر های تعلیق خودروی baja

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل خمش استاتیکی تیر ساندویچی انحنادار با هسته انعطاف پذیر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پیزوالکتریک و تقویت پویای سفتی تیرکامپوزیتی با محرک پیزوالکتریک

۱۲۵۰۰ تومان
0