دانلود پایان نامه

موقعیت یابی پراکنده گرهای الکترومغناطیسی با استفاده از الگوریتم های بازسازی خطی و غیرخطی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی و شبیه سازی آنتن فرکتالی کوچک شده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهبود عملکرد سیستم های مخابراتی آشوبی با استفاده از مدولاسیون های چندحاملی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ساختار فرکتالی چندبانده به عنوان یک آنتن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی، تحلیل و کشف چارچوب های برنامه ریزی برای جهان در سازمان ملل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش دفتر مدیریت پروژه (PMO) در ایجاد بسترهای مناسب جهت پیاده‌سازی مدیریت دانش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارائه یک مدل ریاضی به منظور بررسی اثر گیاهان درپاکسازی خاک های آلوده

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد CFD در مدلسازی دانه کاتالیست متخلخل تیتانیت پروسکات

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی و تحلیل ترمودینامیکی فرآیند خشک کردن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی ریاضی غیر فعال شدن سولفات زیرکونیای اصلاح شده با پلاتین

۱۲۵۰۰ تومان
0