دانلود پایان نامه

روش برنامه ریزی منابع ابر رایانه براساس الگوریتم رقابت استعماری

۱۲۵۰۰ تومان

خوشه‌بندی فازی داده‌ها بر اساس منطق فازی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خانه امید (مرکز نگهداری کودکان خیابانی)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خوشه‏بندی توافقی بر روی داده‏های توزیع شده ناهمگن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موزه سینما تهران (با رویکرد معماری رویداد)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

توسعه ی تکنیک های وب کاوی به منظور شخصی سازی اطلاعات در موتورهای جستجو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نگرش اساطیری در ساخت خمره های تدفینی ایران باستان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موزه منطقه‌ای هنر و فرهنگ آذربایجان با رویکرد معماری پایداری اکولوژیکی در شهر اردبیل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تغییر الگوریتم بهینه سازی فاخته جهت استفاده در محیط های پویا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه رابطه فرم و محتوا در تزیینات شمعدان ها وقندیل های دوره صفویه

۱۲۵۰۰ تومان
0