دانلود پایان نامه

رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثرات پاتولوژیک ناشی از حمام ماهی قزل آلای رنگین کمان با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سیستم های پالایش ذرات درکارخانه های آسفالت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکان یابی تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی با مقایسه نگرش آبخیزداری، آبیاری و زمین شناسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی

۱۷۵۰۰ تومان
0