دانلود پایان نامه

رابطه باغهای ایرانی با باغهای شرق

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثرات پاتولوژیک ناشی از حمام ماهی قزل آلای رنگین کمان با ماده ضدعفونی کننده آکوآجرم

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه میزان آلاینده‎های خروجی از اگزوز دونوع خودروی سبک تولید داخل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی اثرات محیط زیستی در صنعت پتروشیمی با استفاده از مدل پرومته

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش زنان در انتخاب الگوهای مصرف غذاﻳﻰ و ارائه راهکارهای ﻣﺤﻴط زﻳستی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی میزان ذرات معلق و تعیین عملکرد سیستم های پالایش ذرات درکارخانه های آسفالت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی حقوقی ـ زیست محیطی پارک های ملی ایران و ارائه یک چارچوب حقوقی متناسب برای مدیریت آنها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثرات جایگزینی پودر ماهی و روغن ماهی با منابع گیاهی در تغذیه قزل آلای رنگین کمان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکان یابی تغذیه مصنوعی آب های زیرزمینی با مقایسه نگرش آبخیزداری، آبیاری و زمین شناسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مکان یابی پخش سیلاب با استفاده از تحلیل چند معیاره مکانی

۱۲۵۰۰ تومان
0