دانلود پایان نامه

هوشمند سازی یک سیستم تبرید بوسیله سنسور مادون قرمز

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مدلسازی لوله های انتقال گاز با شبکه های عصبی مصنوعی به منظور تشخیص عیوب آنها

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثرات حرارتی بر PLL مبتنی بر MEMS و جبران آن

۱۷۵۰۰ تومان
0