دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی عنصر نور در هاله مقدس و نگارگری مانویان و هنر اسلامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کارکرد نماد نشانه و اسطوره در فیلمنامه های بهرام بیضایی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

گرافیک تلویزیونی و تبیین شاخصه های اثرگذاری درمخاطب تلویزیون

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فیگور انسان درآثار نقاشان رئالیست امریکا و ایران (دهه۷۰ تا کنون)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فانتزی برای ویولن و ارکستر سمفونیک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عقلانیت مدرن و باز نمایی اسطوره در تئاتر قرن بیستم

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

عنوان امکان سنجی انتقال پایتخت در ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

کاربرد “فاصله گذاری” به مثابه یک تکنیک تئاتری در سینمای دهه ی هفتاد به بعد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه تطبیقی واژه مَلَک در قرآن کریم و تصویر فرشته در شاهنامه طهماسبی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه تطبیقی نقوش مسجد کبود تبریز و مسجد شیخ لطف الله اصفهان

۱۷۵۰۰ تومان
0