دانلود پایان نامه

طلسم و افسون در داستانهای هزار و یک شب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی استند یادگاربان در محوطه ی تئاتر شهر تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روایت شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌ها اثر محمد چرمشیر و اثر اکبر رادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران با نگاهی به گزیده فیلم های دهه ۸۰

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن

۱۲۵۰۰ تومان
0