دانلود پایان نامه

طلسم و افسون در داستانهای هزار و یک شب

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی استند یادگاربان در محوطه ی تئاتر شهر تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روایت شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌ها اثر محمد چرمشیر و اثر اکبر رادی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران با نگاهی به گزیده فیلم های دهه ۸۰

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن

۱۷۵۰۰ تومان
0