دانلود پایان نامه

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روایت شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌ها اثر محمد چرمشیر و اثر اکبر رادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران با نگاهی به گزیده فیلم های دهه ۸۰

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مطالعه جامعه شناختی عوامل موثر بر شکل گیری سلیقه هنری و نوع مصرف هنری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

خانه ی ایرانی (خانه ی امروزی با دیدگاه ایرانی_اسلامی)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

حکمت مساجد اسلامی با تکیه بر مسجد شیخ لطف الله

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جایگاه آموزه های صنایع دستی در کتابهای هنر و حرفه وفن دوره راهنمایی

۱۲۵۰۰ تومان
0