دانلود پایان نامه

طلسم و افسون در داستانهای هزار و یک شب

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی استند یادگاربان در محوطه ی تئاتر شهر تهران

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

معرفی تکنیک و بررسی ساختاری طرح و نقش در زیورآلات فلزی دوران اسلامی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زیبایی‌شناسی در گرافیک متحرک

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

زیبایی شناسی انیمیشن مستند با نگاهی به آثار دو دهه اخیر

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

روایت شناسی سینمای مستند دهه هشتاد ایران براساس نظریات دیوید بوردول

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهشی بر روایت در نمایشنامه‌ها اثر محمد چرمشیر و اثر اکبر رادی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دگردیسی زیبایی شناسی، در سینمای مستند نوین ایران با نگاهی به گزیده فیلم های دهه ۸۰

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

دستیابی به تحلیل دریافت شهروندان قائمشهری از موسیقی محلی مازندران

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی دگرگونی نقوش در فرش ترکمن

۲۷۵۰۰ تومان
0