بررسی و ارائه مدلی بمنظور بهینه سازی نگهداری وتعمیرات پیش بینانه با استفاده از تکنیک تشخیص خرابی در شرکت پتروشیمی

۱۲۷۰۰ تومان

بررسی انگیزه و حمایت مدیران در اجرای برنامه های کیفیت در شهرک های صنعتی

۱۲۷۰۰ تومان

عوامل موثر بر استقرار و بکارگیری و پذیرش تجارت الکترونیکی در بخش صنعت

۱۲۷۰۰ تومان

تعیین نقش مولفه های مدیریت دانش با نوآوری و توانمندسازی کارکنان در سازمانها

رایگان

شخصی سازی اطلاعات در موتورهای جستجو با استفاده از تکنیک های وب کاوی

۱۲۷۰۰ تومان

بررسی نقش مسئولیت اجتماعی در رضایت مندی ساکنین منطقه بهره برداری نفت و گاز

۱۲۷۰۰ تومان

پاورپوینت بررسی موانع استقرار اطلاعات مدیریت در ادارات شرکت بهره برداری نفت و گاز

۱۲۷۰۰ تومان

پاورپوینت برنامه ریزی و کنترل پروژه

۱۲۷۰۰ تومان

پاورپوینت لزوم سیستم های اطلاعاتی نگهداری و تعمیرات

۱۲۷۰۰ تومان

نگهداری و تعمیرات بر اساس وضعیت (نت اقتضایی)

۱۲۷۰۰ تومان
0