دانلود پایان نامه

بررسی امکان اتصال آفلاتوکسین به لاکتوباسیلوس رامنوس و بیفیدوباکتریوم لاکتیس در بستنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی استفاده از عصاره و بیومس قارچ تریکودرما بعنوان نگه دارنده زیستی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر نانو اکسید روی بر معادلات جذب تعادلی، خواص مکانیکی، فیزیکوشیمیایی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر شرایط و زمان نگهداری سبزیجات منجمد بر میزان نمک ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر رزماری تازه و عصارهآن بر ماندگاری گوشت شتر طی نگهداری در یخچال

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر روش های حرارت دهی و نگهداری سرد برخی سبزیجات بر میزان نمک ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر ضد میکروبی عصاره هسته کاکتوس بر کیفیت و ماندگاری سس فرانسوی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بهینه سازی استخراج آنتی اکسیدان ها از تفاله های انگور تخمیر شده با آسپرژیلوس اوریزه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر پلی ساکارید سویای محلول در آب بر خواص اساسی فیلم نشاسته ساگو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر پخت و زمان نگهداری بر میزان نمک‌ها سبزیجات خانواده کلم

۱۲۵۰۰ تومان
0