دانلود پایان نامه

مقایسه ساختاری و محتوایی وب سایت های دولتی مروج ورزش و تفریحات درکشورهای منتخب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ویژگی های شخصیتی و مدیریت تعارض مدیران در هیأتهای ورزشی استان فارس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش معافیت های های مالیاتی برتوسعه باشگاه های کوچک ورزشی از دیدگاه مدیران باشگاه ها

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه یک شیوه جدید همسان سازی فعالیت الکترومایوگرافی عضلات زانو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه متغیرهای شناختی ـ انگیزشی دانش‌آموزان ورزشکار و غیرورزشکار دوره دوم متوسطه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی دوندگان تفریحی مرد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی

۱۲۵۰۰ تومان
0