دانلود پایان نامه

مقایسه کفش های آدیداس و نهرین در برخی متغیرهای بیومکانیکی دوندگان تفریحی مرد

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

فعالیت الکترومیوگرافی منتخبی از عضلات کمربند شانه ای و ریتم اسکاپولوهومرال بازیکنان هندبال

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه علایق، اولویت ها و نیازمندی های ورزشی روستاییان شهرستان بردسکن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه سلامت روانی و ابعاد آن در دانش آموزان پسر دبیرستانی ورزشکار و غیر ورزشکار مدارس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ابعاد سلامت عمومی دانش آموزان پسر سال سوم هنرستان تربیت بدنی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

طراحی استراتژی توسعه فوتبال استان گیلان بر اساس تحلیل SWOT

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی و اولویت بندی موانع حمایت مالی از ورزش قهرمانی استان فارس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی موانع توسعه ی ورزش های پایه در مدارس شهر تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شاخصهای آنتروپومتریک بازیکنان پستهای مختلف فوتبال و هندبال و رابطه آنها با سرعت وچابکی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه هوش هیجانی و سلامت روانی معلمان تربیت بدنی شهرستان خواف

۱۷۵۰۰ تومان
0