دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر تعداد و آگاهی گردشگران بر حفظ میراث طبیعی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مشارکت بخش های عمومی – خصوصی در فرایند بازسازی و نوسازی بافتهای فرسوده شهری و بازتاب فضایی آن

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل پایداری اجتماعی در مجتمع های مسکونی منطقه ۲۲ تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رفتار خانوارهای روستایی و شهری شهرستان بهبهان در مواجهه با گردوغبار

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی تأثیر فضاهای فرهنگی، ورزشی و هنری در ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش و ارزیابی مرزهای شرقی بر توسعه و امنیت ملی ایران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش صنایع دستی در توسعه گردشگری شهرستان قزوین

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش توسعه فضای سایبر در روابط ژئو پلتیک ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش پرورش گل و گیاه در توسعه روستاهای بخش مرکزی شهرستان پاکدشت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش آلودگی زباله های دفن شده در جعفرآبادمغان بر محیط زیست و اقلیم منطقه

۱۷۵۰۰ تومان
0