دانلود پایان نامه

بررسی رابطه تغییرات اجزای صورت سود و زیان با تغییرات بازده سهام

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین هزینه های عمومی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و معیارهای مالی سنجش عملکرد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی قابلیت گزارشگری مطلوب سیستم اطلاعات حسابداری شهرداری های استان اردبیل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر گزارشگری مالی تحت وب بر ویژگیهای کیفی اطلاعات حسابداری

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امکان تشخیص (شناخت) استفاده از تامین مالی خارج از ترازنامه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی امکان بکارگیری سیستم هزینه‌یابی برمبنای فعالیت (ABC) در صنایع آلومینیوم

۱۲۵۰۰ تومان
0