دانلود پایان نامه

اثربخشی آموزش تاب آوری برمیزان پرخاشگری و احساس تنهایی دانش آموزان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه خودکارآمدی،اهمال کاری و اضطراب امتحان با پیشرفت تحصیلی در بین دانش آموزان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه تعارض کار خانواده و کیفیت زندگی کاری با تعهد سازمانی در کارکنان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش عوامل پیش بینی کننده ی حمایت استقلال طلبانه والدین در نیازهای اساسی دانشجویان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش تجربه خشونت دوران کودکی در الگو‏های رفتاری خشونت و سازگاری در دانشجویان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مقایسه ای سبک های دلبستگی و تمایل به طلاق با کنترل سر سختی روان‌شناختی بین زنان، دارای شوهر مبتلا به اختلال مصرف مواد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین هوش هیجانی معلمان زن با خشونت اعمال شده علیه آنان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و عزت نفس با رضایت زناشویی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر آموزش مدارا با رویکرد اسلامی بر افزایش صمیمیت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین فرسودگی شغلی و طلاق عاطفی

۱۲۵۰۰ تومان
0