دانلود پایان نامه

بررسی اثربخشی مشاوره ی گروهی بر فرسودگی زناشویی و میل به طلاق زوجین

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثربخشی آموزش های ضمن خدمت کارکنان و عوامل مؤثر بر آن در بانک رفاه استان هرمزگان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثربخشی مشاوره گروهی بر اساس منابع تکوین خود بر افزایش ابراز وجود معتادان در حال باز توانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش واسطه گری تاب آوری در رابطه بین تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری (رفتار مخاطره جویانه)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش واسطه ای انگیزش شغلی در رابطه بین ویژگی های شغلی و اهمال کاری شغلی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش خودکارآمدی، شادکامی و درگیری والدین در امور تحصیلی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ی شیوه‌های فرزندپروری وسلامت روان مادران کودکان مبتلا به اختلالات رفتاری و مادران کودکان بهنجار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ی ابعاد کمال گرایی،سیستم های مغزی/ رفتاری و تاب آوری در بیماران عروق کرونر و افراد عادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ویژگی‌های شخصیتی افراد بزهکار و غیر بزهکار

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه ویژگی‌های شخصیت و عملکرد تحصیلی در دانشجویان تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی و دانشجویان عادی

۱۲۵۰۰ تومان
0