دانلود پایان نامه

نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

واژه های دانشگاهی(آکادمیک) و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا فارسی نو (و بررسی آن در گیلکی)

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد روانکاوانه ی رمان سلوک محمود دولت آبادی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی

۱۲۵۰۰ تومان
0