دانلود پایان نامه

نقد و بررسی دیوان سید رضی« ره»

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد و تفسیر داستانهای تمثیلی هدایت و آل احمد

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل و بررسی دیدگاه‌های جامعه شناسی در کشف المحجوب

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

واژه‌نامه نجومی و تنجیمی بندهشن‌

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

واژه های دانشگاهی(آکادمیک) و نقش آنها در درک مطلب متون دانشگاهی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نمود جلوه‌های پیوند انسان با خداوند و آفریده‌های او در بوستان سعدی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نمود آغازی فعل از ایرانی باستان تا فارسی نو (و بررسی آن در گیلکی)

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نماد و نمادپردازی در اشعار رضا براهنی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد روانکاوانه ی رمان سلوک محمود دولت آبادی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقد جامعه شناختی در دیوان اشعار سید اشرف الدین گیلانی

۲۷۵۰۰ تومان
0