دانلود پایان نامه

تأثیر تلویزیون بر مهارتهای گفتاری کودکان و نوجوانان

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه گلستان سعدی و بهارستان جامی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پایان نامه فرهنگ تحلیلی موضوعی آثار منثور شیخ احمد جامی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

موسیقی شعر در غزلیّات سنایی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

غزل روایی و سایر انواع آن در اشعار قیصر امین پور و سید حسن حسینی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

«تأثیر متقابل ادبیات داستانی مدرن و تئاتر نو»

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

پژوهش مقایسه‌ای خمریات ابونواس با منوچهری و حافظ

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نیایش و ستایش معبود در اشعار شاعران برجسته سبک عراقی

۲۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اقوالُ عُلماءِ اللغه حول الترادف فی اللغه العربیه و ذکر نماذجَ من الترادف

رایگان
دانلود پایان نامه

شبکه قواعد واجی در گویش لری اندیمشک

۲۷۵۰۰ تومان
0