دانلود پایان نامه

بررسی و مقایسه نوآوری‏های شغلی درمیان عشایر اسکان یافته شهرستان مُهر

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تغییرات فرهنگی ناشی از ایجاد دانشگاه در روستا- شهر خـــــــــاروانـا

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر ترجیحات ارزشی دانش‌آموزان دبیرستان‌های پسرانه شهرتهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

جامعه پذیری سیاسی و فرهنگ سیاسی

۱۲۵۰۰ تومان
0