دانلود پایان نامه

بررسی میزان اعتبار اخبار ساعت ۲۱ سیما شبکه اول در نزد دانشجویان دختر رشته ارتباطات

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مقایسه ای مولفه های فرهنگی واجتماعی اخبار شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی مردم شناختی خانواده های چند همسری قوم بلوچ درشهرستان خاش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی کیفی تطبیقی اخبار ۲۰:۳۰ سیمای جمهوری اسلامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ظرفیت های موسیقی پاپ در تبلیغات دینی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی شرایط اجتماعی ،عاطفی کودکان مهد کودکی و غیرمهد کودکی در شهراردبیل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سیره تبلیغی و مخاطب¬شناسی امام صادق(ع) در نشر و گسترش معارف اسلامی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه‌ی عوامل اجتماعی با میزان آگاهی سیاسی زنان شهر گرمی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه سواد رسانه ای با سبک زندگی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه استفاده از شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت دینی کاربران

۱۲۵۰۰ تومان
0