دانلود پایان نامه

بررسی سطح بلوغ تجارت الکترونیک در شرکت های کوچک و متوسط استان تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی پیامدهای مثبت سایبرلوفینگ در دانشگاه‌های شهرستان بابل

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

امکان‌سنجی و ارزیابی تطبیقی کاربرد فناوری اطلاعات و ارتباطات در فرآیند روش‌شناسی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی آمادگی بکارگیری راه حل سازمانی (ERP) بر اساس عوامل حیاتی موفقیت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی موانع استقرار اطلاعات مدیریت در ادارات شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارزیابی عملکرد مناطق عملیاتی انتقال گاز با استفاده از تلفیق مدل «منشور عملکرد»

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش خصوصی سازی بر میزان عملکرد صنایع نساجی با مطالعه موردی کارخانجات نساجی خوی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر مدیریت دانش بر کارآفرینی سازمانی در شرکت ایران خودرو

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تحلیل تأثیر آمیخته بازاریابی اجتماعی بر اثربخشی تبلیغات شهری مورد مطالعه: شهرداری اصفهان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی نقش مبانی فکری و عقیدتی القاعده در اقدامات تروریستی در جهان

۱۲۵۰۰ تومان
0