دانلود پایان نامه

رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان های تأمین اجتماعی کرج

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش فرهنگ سازمانی دررابطه بین عدالت سازمانی و رفتارهای شهروندی سازمانی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش شخصیت خرده فروش، تمایل به خرید مجدد و کیفیت ادراک شده بر وفاداری مشتری به خرده فروش

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش جذب دانش در نوآوری و انعطاف پذیری سازمان صدا و سیمای استان گیلان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش پیاده سازی مدیریت دانش در افزایش صادرات فرش ایران

۱۲۵۰۰ تومان
0