دانلود پایان نامه

حاکمیت شرکتی وتاثیر آن برتوسعه وگسترش بازار سرمایه

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

شناسایی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی اجرایی در شرکت صنایع تجهیزاتی نفت

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر رضایت شغلی و تأثیر آن بر عملکرد نیروهای آتش نشانی در شهر تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین فرهنگ سازمانی و مدیریت مشارکتی در منطقه ۳ شرکت مخابرات تهران

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه سبک رهبری مدیران با شاخص های عملکردی در بیمارستان های تأمین اجتماعی کرج

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر برون‌سپاری فرایندهای سازمان امورمالیاتی برعملکرد آن

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش و تاثیر تامین مالی پروژه محور در مشارکت عمومی خصوصی و توسعه اقتصاد کشور

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش نگرش شغلی در ارتباط بین توانمند سازی با تلاش برای خدمات و قصد ترک شغلی

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش متغیرهای تأثیر گذار کسب و کار الکترونیک در تحویل به موقع به مشتریان

۱۲۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

نقش قابلیت‌های زیرساختی و مشتری‌مداری در بالا بردن کیفیت اطلاعات مشتری در سیستم‌های CRM

۱۲۵۰۰ تومان
0