دانلود پایان نامه

اثرات اقلیم بر گردشگری استان قزوین بر اساس مدل دمای معادل فیزیولوژیک (PET)

۱۷۵۰۰ تومان