دانلود پایان نامه

رابطه آمادگی جسمانی با شاخص توده بدن و محیط کمر در پسران دانش آموز ۸ تا ۱۰ ساله

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

مقایسه رابطه سطح آمادگی جسمانی با ترکیب بدن دختران دانش آموز رشت

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

تاثیر بی خوابی بر برخی فاکتورهای آمادگی جسمانی بازیکنان آماتور فوتبال

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی سطح دانش مربیان فوتبال حاضر در رده های مختلف و روش های آماده سازی اعلام شده

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی آمادگی جسمانی پرسنل اداره حفاظت سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط آمادگی جسمانی با ترکیب بدنی، کیفیت زندگی و اضطراب دانش آموزان دختر ۱۲ تا ۱۴ساله

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

اثر یک دوره برنامه تمرینی پیلاتس بر آمادگی جسمانی، ترکیب بدنی و افسردگی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

آثار برنامه تمرینی الاستیک مقاومتی بر برخی عوامل تن‌سنجی و فیزیولوژیکی تکواندوکاران

۱۷۵۰۰ تومان
0