دانلود پایان نامه

بررسی تاثیر میزان سواد رسانه ای دبیران آموزش و پرورش بر توسعه مدل تفکر انعکاسی

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

رابطه ی بین فرهنگ سازمانی و بهره وری منابع انسانی در اداره ی آموزش و پرورش منطقه ۶ تهران

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی رابطه بین مدل تعالی سازمانی (EFQM) و عملکرد آموزش و پرورش شهرستان جغتای

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر منابع مالی بر عملکرد آموزشی مناطق آموزش و پرورش استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی ارتباط بین سبک های رهبری تحول گرا و مبادله ای با خلاقیت کارکنان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی جامعه‌شناختی بحران‌هویت درجامعه معاصر ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0