دانلود پایان نامه

بررسی عوامل مؤثر بر ارزش ویژه برند مقصد گردشگری استان گیلان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی تأثیر آمیخته بازاریابی بر ارزش ویژه برند (مورد مطالعه: تولید کفپوش خودرو شرکت پیشرو پلاستیک خزر)

۱۷۵۰۰ تومان
0