دانلود پایان نامه

رابطه میان رضایت شغلی کارکنان و رضایت مشتریان(مورد مطالعه: شرکت های بیمه شهرستان رشت)

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

بررسی اثر تعدیل گری خودکارآمدی بر رابطه بین ابهام و تعارض نقش بر خلاقیت کارکنان

۱۷۵۰۰ تومان
دانلود پایان نامه

ارتباط بین ابهام نقش و میزان پرخاشگری در بازیکنان فوتبال لیگ برتر ایران

۱۷۵۰۰ تومان
0